MOSiR Pilawa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pilawie został utworzony 25 marca 2003 roku uchwałą Rady Miejskiej.

Bazę MOSiR-u stanowią obiekty przy ulicy Letniskowej 4 (hala sportowa) oraz przy ulicy Spacerowej 5 (stadion miejski). Ośrodek jest jednostką budżetową podlega Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa i prowadzi działalność na terenie Pilawy oraz poza jego granicami. Hala sportowa o wymiarach 36x18. W budynku MOSiR Pilawa znajduje się siłownia o powierzchni 90m2 z profesjonalnym wyposażeniem firmy HES oraz sala korekcyjna o powierzchni 70m2. Obiekt jest wyposażony w profesjonalny sprzęt sportowy, co umożliwia organizację oficjalnych spotkań w piłce siatkowej, koszykówce, oraz halowej piłce nożnej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od początku swej działalności spełnia rolę centrum sportowo-rekreacyjnego. Z naszych obiektów korzystają sportowcy wielu klubów. Tu trenują i rozgrywają swoje mecze kluby sportowe. Do godziny 15. odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, zaś późnym wieczorem z hali korzystają zakłady pracy, przedstawiciele innych grup zawodowych, stowarzyszeń. Latem boiska wypełniają się młodzieżą, która uczestniczy w wakacyjnych turniejach piłki nożnej oraz festynach rekreacyjno-sporotwych.

 

 


Przedmiotem działania Ośrodka jest:

 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji poprzez realizację usług w dziedzinie sportu, kultury fizycznej i sportu, we współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
 2. Udostępnianie posiadanych obiektów, stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:
  • placówek oświatowych działających na terenie gminy w celu realizacji zadań programowych w zakresie kultury fizycznej,
  • organizacji kultury fizycznej,
  • innych organizacji i stowarzyszeń,
  • zakładów pracy
  • osób indywidualnych
 3. organizowanie imprez zleconych z kultury fizycznej, sportu i rekreacji
 4. organizowania w ramach usług imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowych
 5. Usługi świadczone przez MOSiR są odpłatne. Sposób ustalania cen i opłat za usługi świadczone przez MOSiR ustala Burmistrz Miasta i Gminy w Pilawie.
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting